Lidmaatschap en contributie

De GSXF Toerclub kent leden en donateurs. Leden hebben toegang tot het forum en andere delen van de website en mogen daarnaast deelnemen aan toertochten en andere activiteiten die in clubverband worden georganiseerd.

Donateurs hebben dezelfde toegangsrechten tot de website, maar kunnen niet deelnemen aan activiteiten, zoals toertochten. De reden voor dit verschil is dat wij donateurs niet aanmelden bij onze verzekering. Dit draagt bij aan een zo laag mogelijke contributie.

Inschrijving:

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier Nadat we je betaling hebben ontvangen, sturen wij je een e-mail met het internetadres van de toerclub-website. In de e-mail vind je tevens de gegevens om gebruik te kunnen maken van het toerritforum.

Je lidmaatschap of donateurschap wordt zonder tegenbericht ieder kalenderjaar stilzwijgend verlengd.
Beëindiging:

Natuurlijk word je lid-voor-het-leven, maar mocht je je lidmaatschap of donateurschap op willen zeggen, dan kan dat uiteraard.

Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een mailtje te sturen naar de ledenadministratie via deze link en de rest wordt geregeld.

Je opzegging dient tenminste 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar door ons te zijn ontvangen. Het lidmaatschap wordt dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar beëindigd. Er vindt geen vermindering of restitutie plaats van contributie.

 

Contributie:

De contributie voor leden is voor 2023 vastgesteld op 20 euro.

De bijdrage voor donateurs bedraagt minimaal 5 euro per jaar.


© 2009-2023 De GSXF Toerclub     Laatste wijziging: 21-02-2023 16:16     Privacy