Waarom deze club ?

Hiervoor moeten we even terug in de geschiedenis van de Virtuele Suzuki GSX 600/750/1100F Club.

Deze is in 2001 opgericht met als achterliggende gedachte om een gratis virtuele ontmoetingsplaats voor GSXF-rijders aan te bieden.

Vanaf het begin is binnen deze club de behoefte geweest om toerritten te rijden, hetgeen dan ook veelvuldig in toenemende mate gedaan werd en wordt.

Door de wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid, zijn we in 2004 genoodzaakt om onze positie als aanbieder en organisator van toerritten in wettelijke zin te bekijken en we kwamen al snel tot de schrikbarende conclusie dat we (de leden) met de toenmalige opzet toch enorme persoonlijke risico's liepen.

We stonden toen voor een tweetal keuzes, ófwel we moesten volledig stoppen met toerritten e.d. ófwel we moesten ons verzekeren zodat we door konden gaan met het aanbieden en organiseren van toerritten.

De keuze was natuurlijk snel gemaakt en de molen om een en ander te regelen werd in werking gezet.

Aangezien iedere verzekeringsmaatschappij  wil weten wie ze verzekeren, bleek al heel snel dat we een officiële Toerclub moesten oprichten mét statuten, inschrijving bij de KvK etc. etc.

Ook die hindernissen zijn inmiddels genomen en we kunnen ons dan ook vol trots een officiële Toerclub noemen.

Aangezien we door de hieraan verbonden kosten genoodzaakt zijn om contributie te heffen (dit op basis van gemaakte en te maken kosten, we willen absoluut geen winst maken!) hebben we uiteraard heel goed gekeken naar de "oude opzet" van het toerritgebeuren en dit beter georganiseerd, zodat leden van De GSXF Toerclub ook naast een "verzekerd" gevoel ook een beter toerritprodukt mogen en kunnen verwachten.__________________________________

© Copyright 2001-2024 - GSXF Toerclub

Laatste wijziging: 08-07-2023